Gallery_4


ขอขอบพระคุณ คุณสฤษฎ์ พูสมจิตต์
และคณะเจ้าหน้าที่พนักงาน
โรงหล่อพระเสรีการช่างพุทธนิมิต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ที่ไว้วางใจให้จัดโปรแกรม สัมมนาประจำปี 2557
สวนนงนุช-เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ ขอขอบคุณ
บริษัท AKZO NOBEL COATINGS LTD.
ที่ไว้วางใจให้จัดโปรแกรม
สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงาน Logistics
เที่ยวชะอำ - หัวหิน - ปราณบุรี
และสังสรรค์ ณ โรงแรมตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ
ท่าน ผอ.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ และคณะอาจารย์
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม
ที่ให้ความไว้วางใจร่วมศึกษาดูงาน
โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
และนครวัด - นครธม ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ
ท่านนายกสันติ ธนผลเลิศ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ณ จังหวัดเลย - จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่ สมาชิก และคณะกรรมการ
กลุ่มพัฒนาสตรีเขาจ้าว อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ไว้วางใจเลือก
ไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมสัมมนา
เพื่อส่งเสริมความข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ณ จังหวัดสระบุรี-เพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2558

เวียดนามใต้ ไซ่ง่อน มุยเน่
ทางบริษัทฯ ขอบพระคุณ
อาจารย์สมศักดิ์ แสนสุข และคณะ
ที่ไว้วางใจให้จัดโปรแกรมเที่ยวเวียดนามใต้
โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด 4D3N
ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559

ท่องเที่ยว สนุก สุขฤดี ไปกับ VC.TRAVEL
Powered by MakeWebEasy.com