Laos

LAO_001_PG
ลาว หลวงพระบาง 3 วัน
 บินบางกอกแอร์เวย์ PG
ราคาเพียง 11,900.-
บินหรู อยู่สบาย พัก 4 ดาว
แถมฟรี ชุดสะบายดี
เสื้อ+ถุงผ้า+พัดสะบายดี
สมุดสวดมนต์

LAO02_FD
หลวงพระบาง 3 วัน  
บินไทยแอร์เอเชีย
ราคาเพียง 12,900.-
พิเศษ!! ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ตักบาตรข้าวเหนียว
พัก 4 ดาว
แถมฟรี ชุดสะบายดี
เสื้อ+ถุงผ้า+พัดสะบายดี
สมุดสวดมนต์

B_LAOS_S01 
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
ราคาท่านละ  6,900 บาท.
“น้ำตกคอนพะเพ็ง” จนได้สมญานามว่า
ไนแองการ่าแห่งเอเซีย”  
ชมน้ำตกตาดผาส้วม  
ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลุกเขย
ชมปราสาทหินวัดพู หรือ ปราสาทวัดพู  
อายุประมาณเกือบพันปี 
ช้อปปิ้งตลาดดาวเรือง

.

ท่องเที่ยว สนุก สุขฤดี ไปกับ VC.TRAVEL
Powered by MakeWebEasy.com