ภาคเหนือ

ปาย แม่ฮ่องสอน 5D2N
โดยรถโค้ช 2 ชั้น
ราคาเพียง 6,900.- บาท
สัมผัส เมืองแม่ฮ่องสอน
สักการะพระธาตุดอยกองมู
ท่องดินแดนแห่งความฝัน
สัมผัสโรแมนติกเมืองหมอกสามฤดู
เยือนถิ่นดอกบัวตอง เหลืองอร่าม

4D2N โดยรถโค้ช 2 ชั้น
ราคาเพียง 6,900.- บาท
สัมผัส ทะเลสาบแม่น้ำปิง
ล่องแพสำราญ นงนภัส
พิชิต ยอดดอยอินทนนท์
นมัสการพระธาตุหริภุญชัย
พระธาตุประจำปีเกิดปี ระกา

ดอยอินทนนท์ อ่างขาง
5D2N โดยรถโค้ช 2 ชั้น
ราคาเพียง 5,900.- บาท
สัมผัส อากาศหนาวบนยอดดอย
“ดอยอินทนนท์” สูงที่สุดในประเทศไทย
สักการะพระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุประจำผู้เกิด“ปีชวด”
พิชิตดอยอ่างขาง แดนมหัศจรรย์
ชมสถานีเกษตรหลวง

ท่องเที่ยว สนุก สุขฤดี ไปกับ VC.TRAVEL
Powered by MakeWebEasy.com