Taiwan

 
TAIWAN  สบายเพลิน 5D3N
ราคาเริ่มต้น 19,900.- บาท
✈ 
EVA AIR (BR)
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ป่าสนพันปี
พร้อมนั่งรถไฟโบราณ-วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่
น อุทยานเย่หลิว - ซีเหมินติง     
ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89     
♨อาหารพิเศษ
♨พระกระโดดกำแพง
♨SHABU SHABU BUFFET


 บินสบาย ไป ไทเป
5D3N
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
✈LION AIR (SL)
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
วัดจงไถซานซื่อ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
ซีเหมินติง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว           
♨อาหารพิเศษ  ♨ชิมเสี่ยวหลงเปาเลิศรส
♨พระกระโดดกำแพง  ♨SHABU SHABU BUFFET
 
 
ท่องเที่ยว สนุก สุขฤดี ไปกับ VC.TRAVEL
Powered by MakeWebEasy.com